ارتباط با ما
ارتباط با ما
آدرس : اردبیل – جاده ارجستان  سازمان آرامستانهای شهرداری اردبیل
تلفن :    165
فاکس : 33718640
رایانامه :
روابط عمومی سازمان :     33712999     داخلی       0    
حراست سازمان :             33712999    داخلی      217
امور مالی سازمان :          33712999    داخلی      205
امور متوفیات سازمان:       33712999    داخلی    214  و 204
دفتر مدیر عامل :             33712999    داخلی        0

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
منبع سازمان مدیریت آرامستانها شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۱۳