درباره سازمان
معرفی سازمان
شهر اردبیل  دارالارشاد ، دارالامان ، شهری اسلامی، طیب ، مسجدمحور، مهد عالمان و نخبگان و الهـام بخش تمدن شیعی در ایران شهری میلیونی با اقتضائات خاص خود شکل گرفته که فقط بطور میانگین روزانه 10 نفر در آن فوت می کنند.
براساس بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ، ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل درگذشتگان و مراقبت وانتظام آنها از وظایف شهرداریهاست و نظارت بر آن بر اساس بند۲۱ ماده ۷۱ قانون شوراها برعهده شورای اسلامی شهر می باشد. به استناد این قوانین سازمان آرامستانهای شهرداری اردبیل در سال ۱۳74 در جاده ارجستان در زمینی به مساحت بالغ بر ۱۵۰ هکتار احداث گردید.در حال حاضر سازمان علاوه بر بهشت زهراء(س)آرامستان بزرگ وعمومی شهر دارای یک مرکز اعزام آمبولانس ودو. سالن معراج و یک ساختمان مرکزی در داخل سازمان آرامستانهای شهرداری اردبیل می باشد
سازمان بهشت زهر اء (س) تنها آرامستان  فعال شهر اردبیل، یکی از سازمانهای خدماتی و تحت پوشش حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل  میباشد که با وجود اساسنامه و آیین نامه های مالی و اداری مصوب، با  نظارت هیئت مدیره ای مرکب از  ریاست معاون خدمات شهری شهرداری بصورت بازرگانی اداره می‌شود.
در حال حاضر در بهشت زهرا ( سلام الله علیها)بالغ  بر ده هزار متوفی مدفون می‌باشد که  از تاریخ دفن اولین متوفی در آن بیش از  20 سال می گذرد.
از سویی دیگر روند رو به رشد شهرنشینی و رشد وتوسعه اردبیل به کلانشهرمیلیونی اردبیل و وجود  تنها یک گورستان در این شهر اهمیت این سازمان را در برنامه ریزیهای شهری دوچندان نموده، به طوریکه شهردار اردبیل  در برنامه های خود برای کلانشهر اردبیل در نظر دارد به منظور جلوگیری از تردد بی رویه شهروندان به گورستانهای داخل شهر، و دسترسی آسان به یکی از عناصر حیاتی شهرنشینی، تنهاگورستان شهر اردبیل را توسعه یا زمینی را به آن اختصاص دهد .
از سویی دیگر سازمان بهشت زهرا ( سلام الله علیها)به دلیل عدم اختصاص هر گونه بودجه ای از شهرداری و سایر سازمانها و نهادها و استقلال مالی مجبور به ایجاد راهکارهایی مناسب جهت ایجاد درآمد بوده به طوری که منجر به اداره سازمان عریض وطویل بهشت زهرا ( سلام الله علیها)گردد.
لذا پس از اخذ مجوز قانونی از محل فروش قبور در قطعات خانوادگی و انجام بخشی از فعالیتهای بازرگانی شامل فروش گل و اجاره غرفه ها درآمدهای مربوطه را تحصیل می‌نماید.
منابع آماری و اطلاعاتی مربوط به درگذشتگان که در حال حاضر توسط کاربران ثبت و ضبط می‌شود ذخیره ای ارزشمند برای انجام امور تحقیقاتی و علمی و تحلیلی دانشگاهها و مراکز علمی کاربردی می‌باشد.
 
ساختار اداری بهشت زهرا (سلام الله علیها)
تنها آرامستان قانونی، فعال و متمرکز کلان شهر اردبیل سازمان  بهشت زهرا (سلام الله علیها)  است  که از سازمانهای زیر مجموعه حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل است  که دارای اساسنامه و  آیین نامه های مالی  و اداری مصوب است و کلیه فعالیتهای  این سازمان تحت نظارت هیئت مدیره  مستقل به ریاست معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل برنامه ریزی و هدایت می شود.
سازمان بهشت زهرا ( سلام الله علیها) از سال 74 دارای استقلال مالی بوده و از آن تاریخ  بر اساس اصول بازرگانی  اداره می‌گردد و رأساً متکفل  تأمین هزینه های سازمانی خویش است.
درآمد سازمان از محل انجام خدمات شرعی درگذشتگان ، اجاره مغازه دهای داخل شهر و فروش قبور  خانوادگی و قبور اختصاصی  تحصیل می‌گردد..
تغییر در ساختار تشکیلاتی ، تحول در منابع در آمدی افزایش هزینه خدمات تشریفاتی واختیاری وتثبیت و متعادل کردن هزینه های عمومی و عمدتاً اجتناب ناپذیر برای عامه مردم، اندیشیدن تدابیری برای تغییر نگاه جامعه به کارکنان شاغل در این سازمان ، ایجاد انگیزه های معنوی ومادی جدید برای جذب نیروهای متخصص و تحصیل کرده ، ایجاد بستری مناسب برای استفاده از جایگاه ویژه در خصوص تشییع و تدفین اموات ، تشخّص دادن به اهمیت کار سازمان در میان علماء و بزرگان و خواص و عوام از جمله مسائلی است که می بایست برای نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت این سازمان مد نظر قرار گیرند. این سازمان رفته رفته باید به سمتی حرکت کند که براساس قانون، احاطه و مدیریت خود را بر انتظام و مراقبت تمامی غسالخانه ها و آرامستانهای شهر کامل نماید
اهداف و وظایف سازمانی بشرح ذیل می باشد:
• برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آرامستانهای شهراردبیل
• ایجاد ، توسعه و نظارت بر احداث و توسعه آرامستانهای مورد نیاز شهر
• بهره برداری و نظارت بر نحوه استفاده از آرامستانهای موجود و انتظام امور آرامستانهای واقع در شهراردبیل
• انجام امور مربوط به حمل،تغسیل،تکفین،تدفین وانجام مراسم وتشریفات مذهبی درگذشتگان در شهراردبیل
 براساس بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، وآیین نامه مصوب سال ۱۳۱۹ایجاد سالن معراج وآرامستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت ،انتظام و مدیریت آرامستانهای سطح شهر بر عهده شهرداری است .
رویکرد جدید سازمان بهشت زهراء(س) حرکت از یک نهاد صرفاً خدماتی به سازمانی خدماتی و معنوی بر اساس هنجارهای مورد احترام مجاوران همشهریان عزیز و تبدیل محیط های متعلق به سازمان برای شهروندان به مکانی برای زیارت وکسب عبرت است.
رویکرد اصلی سازمان :
تکریم ارباب رجوع
 پررنگ تر کردن مسائل فرهنگی و معنوی مبتنی بر انتظارات جدید مردم از فضاهای آرامگاهی شهر
توجه ویژه به حفظ و توسعه فضای سبز ، خدمات شهری ومحیط زیست ارائه خدمات ارزنده و مناسب به شهروندان و زائران با بکارگیری تکنولوژی و ملزومات مدرن

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
منبع سازمان مدیریت آرامستانها شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۴۴۲